تبلیغات
دلکده دانشجویی - خدایا شکرت ....
هر نعمت که خدای تعالی به تو داده است اگر بدان سعادت مطلق کسب کنی مبارک، آن نعمت را شکر گذارده باشی.
 هر نعمت که خدای تعالی بیافرید ، از بهر آن آفرید تا بدان به او رسی تو، چون تو بدان نعمت از او برگردی، آن نعمت را کافری.

اکنون هر چه در وجود است از بهر آن است که تو به او رسی به واسطه آن، و این فالب که تو را داده است نعمتی سخت بزرگوار است که به زبان هر چه ندانی باز پرسی در راه خدای تعالی.
اما چون به زبان همه آن گویی که تو را بکار نیاید و به سمع همه آن شنوی که تو را از سعادت دور کند و به دست همه آن نویسی که تو را زیان دارد، کافر این نعم بوده باشی.

ذکر نعمت او چه بوَد؟
بدانستن بوَد که به هر عضوی از اعضا، چون به خدا توان رسیدن و چون از خدا توان بریدن.چون بدانستی ذکر نعمت بود. چون در رضای او بکار بردی شکر نعمت بوَد.
و علی الجمله هر حرکت و سکنتی که تو بکنی، از وجود کلّ موجودات ما فی السماوات و العرض ، مستغنی نیستی در آن حرکت و سکنت.

اگر به رضای اوست همه نعمت را شکر کردی، و همه وجود سبب ِ آن بوَد که تو را یک قدم در راه خدا فراتر برد.
و چون حرکتی و سکنتی در سخط خدا کردی، کلّ وجود را کفران کردی.

( نامه 104 حضرت عین القضات همدانی)

طبقه بندی: مطالب عرفانی،

تاریخ : شنبه 12 مرداد 1392 | 01:01 ب.ظ | نویسنده : فرزانه | نظرات
.: Weblog Themes By VatanSkin :.